Den konflikt, der blev kendt som Golfkrigen, var en væbnet konfrontation mellem Irak og en international koalition ledet af USA. Konflikten opstod som følge af Iraks invasion af Kuwait i august 1990. Denne aggressive handling blev mødt med en omfattende militær reaktion fra det internationale samfund for at beskytte Kuwait og opretholde regional stabilitet.

Golfkrigen, der varede fra januar til februar 1991, blev præget af intense luft- og jordkampe mellem de involverede parter. Koalitionens styrker anvendte avancerede våben og teknologi til at underminere Iraks militære kapabiliteter og ødelægge strategiske mål. Luftangrebene var særligt effektive og førte til betydelige skader på Iraks infrastruktur og militære faciliteter.

Denne konflikt havde også betydelige humanitære konsekvenser. Tusinder af civile blev dræbt eller såret, og der var omfattende ødelæggelse af ejendom og infrastruktur. Desuden førte Golfkrigen til alvorlige miljømæssige problemer som følge af olieudslip fra irakiske faciliteter.

Efter flere uger med intens kamp lykkedes det koalitionen at drive irakiske styrker ud af Kuwait og genoprette landets suverænitet. Golfkrigen blev betragtet som en vigtig milepæl i international politik og markerede begyndelsen på en ny æra af militær intervention for at beskytte nationers suverænitet og opretholde global stabilitet.
6 mins read

Den konflikt, der blev kendt som Golfkrigen, var en væbnet konfrontation mellem Irak og en international koalition ledet af USA. Konflikten opstod som følge af Iraks invasion af Kuwait i august 1990. Denne aggressive handling blev mødt med en omfattende militær reaktion fra det internationale samfund for at beskytte Kuwait og opretholde regional stabilitet. Golfkrigen, der varede fra januar til februar 1991, blev præget af intense luft- og jordkampe mellem de involverede parter. Koalitionens styrker anvendte avancerede våben og teknologi til at underminere Iraks militære kapabiliteter og ødelægge strategiske mål. Luftangrebene var særligt effektive og førte til betydelige skader på Iraks infrastruktur og militære faciliteter. Denne konflikt havde også betydelige humanitære konsekvenser. Tusinder af civile blev dræbt eller såret, og der var omfattende ødelæggelse af ejendom og infrastruktur. Desuden førte Golfkrigen til alvorlige miljømæssige problemer som følge af olieudslip fra irakiske faciliteter. Efter flere uger med intens kamp lykkedes det koalitionen at drive irakiske styrker ud af Kuwait og genoprette landets suverænitet. Golfkrigen blev betragtet som en vigtig milepæl i international politik og markerede begyndelsen på en ny æra af militær intervention for at beskytte nationers suverænitet og opretholde global stabilitet.

Golfkrigen – Hvornår begyndte den?

Golfkrigen startede den 2. august 1990, da Irak under ledelse af præsident Saddam Hussein invaderede Kuwait og gjorde krav på landet.

For at få et nærmere overblik over konfliktens udvikling, kan du se tidslinjen ’Kronologi over Golfkrigen’ nedenfor.

Hvorfor angreb Irak Kuwait?

Der var flere årsager til Iraks forsøg på at annektere Kuwait. For det første forhindrede Kuwaits geografiske beliggenhed Irak i at anlægge havne ud mod Den Persiske Golf. Irak havde flere gange forsøgt at leje to kuwaitiske øer for at kunne bygge en dybtvandshavn, men det blev afslået hver gang.

En anden årsag var Iraks gæld til Kuwait. Under Iraks krig mod Iran i 1980-1988 havde Kuwait støttet Irak med store lån, som gjorde det umuligt for Irak at tilbagebetale gælden. Saddam Hussein mente, at lånene kunne være betaling for, at Irak havde ført krig mod Iran på vegne af den arabiske verden, men Kuwait insisterede på tilbagebetaling.

En tredje årsag til angrebet var en strid om olie. Irak og Kuwait havde begge store oliefelter og delte Rumaila-feltet, hvor grænsedragningen mellem de to lande aldrig var blevet helt fastlagt. Irak anklagede Kuwait for at pumpe olie op fra den irakiske del af feltet, mens Irak var i krig med Iran. Der var også uenighed om produktion og priser på olie. Irak led økonomisk efter krigen mod Iran, og Saddam Hussein beskyldte Kuwait og Saudi-Arabien for at dumpe priserne og skade Irak.

Hvem var Saddam Hussein?

Saddam Hussein blev født den 28. april 1937 i Irak. Han blev medlem af det arabiske socialistparti Baath som 20-årig og deltog i flere kupforsøg. I 1979 blev han leder af partiet og udnævnte sig selv til præsident. Han invaderede Iran i 1980 og førte krig i otte år. Han blev genvalgt som præsident for Irak i 1995 og 2002, inden han blev taget til fange under Irak-krigen i 2003 og senere henrettet i 2006.

Hvad var FN’s rolle under Golfkrigen?

FN fordømte invasionen af Kuwait og indførte økonomiske sanktioner mod Irak. FN spillede en betydelig rolle i udviklingen i Irak op gennem 1990’erne.

Hvilke lande deltog i FN-alliancen?

Følgende lande deltog i FN-alliancen: Afghanistan, Australien, Bahrain, Bangladesh, Belgien, Canada, Danmark, Egypten, Frankrig, De Forenede Arabiske Emirater, Honduras, Italien, Kuwait, New Zealand, Niger, Norge, Oman, Polen, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Storbritannien, Sydkorea, Syrien, Tjekkoslovakiet, Tyskland og USA.

Hvad var USA’s rolle i krigen?

USA havde flere grunde til at engagere sig i Golfkrigen. De var bekymrede for, hvad der ville ske med oliepriserne, hvis Irak fik kontrol over Kuwaits oliekilder. De var også usikre på, hvor langt Saddam Hussein ville gå, og hvordan man kunne opretholde stabiliteten i Mellemøsten. USA gik i krig med en stor styrke og blev leder af FN-alliancen.

Hvordan forholdt de arabiske lande sig til krigen?

Der var forskellige holdninger blandt de arabiske lande. Nogle følte sig truet af Irak og frygtede at blive invaderet næste gang. Andre støttede Saddam Hussein, enten direkte eller indirekte.

Hvordan deltog Danmark i krigen?

Danmark sendte korvetten Olfert Fischer til Den Persiske Golf for at håndhæve handelsembargoen mod Irak. Korvetten deltog i inspektionstogter og hjalp med at fjerne skibe fra embargoen. Danmark bidrog også med diplomatiske bestræbelser for at få danske gidsler frigivet.

Hvor mange soldater deltog i Golfkrigen?

Det er svært at give et præcist tal på antallet af soldater, der deltog i Golfkrigen. Anslået var der omkring 540.000 amerikanske soldater og cirka 200.000 soldater fra andre FN-lande. Den irakiske hær blev anslået til at være omkring en million soldater.

Hvorfor blev Saddam Hussein ikke fanget?

Selvom Irak blev besejret, var der stadig en betydelig del af den irakiske hær tilbage. USA besluttede at stoppe krigen af humanitære årsager og for at undgå et splittet Irak, der kunne påvirke regionen negativt.

Hvilke betingelser blev der indgået i våbenhvilen?

Våbenhvilen krævede, at Irak ydede krigsskadeserstatning til Kuwait og fjernede alle kemiske og biologiske våben samt missiler med en rækkevidde på mere end 150 kilometer. Indtil dette var overholdt, ville FN’s handelsembargo mod Irak fortsætte.

Hvordan var mediedækningen af Golfkrigen?

Mediedækningen af Golfkrigen var intensiv og blev betragtet som den bedst dækkede krig nogensinde. CNN spillede en stor rolle med 24-timers udsendelser. Der var dog også kritik af den konstante dækning og manglen på refleksion og analyse.

Hvordan forsøgte USA’s militær at kontrollere mediedækningen?

USA’s militær forsøgte at kontrollere mediedækningen ved at afholde daglige briefinger og bruge det såkaldte “pool-system”, hvor journalister blev eskorteret af amerikanske soldater og interviews blev overvåget. Dette gjorde det muligt for regeringen at kontrollere, hvad journalisterne så.

Hvordan forholdt den amerikanske befolkning sig til Golfkrigen?

Der var indledningsvis modstand mod krigen i den amerikanske befolkning, men efter Bush annoncerede Operation Ørkenstorm, var der bred opbakning. Golfkrigen blev set som en ny måde at udkæmpe krig på og genoprettede den amerikanske selvbevidsthed og tiltroen til det amerikanske militær.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *